Η μάχη στο Βίτσι και στο Γράμμο (10-29 Αυγ. 1949)

grammos

Τα προ της Μάχης

α. Από του Νοεμβρίου του 1948, η Ανωτάτη Ηγεσία του Στρατού, είχε καταρτίσει τα Σχέδια Επιχειρήσεων του έτους 1949, με τα οποία απέβλεπε να θέσει τέρμα στον Συμμοριτοπόλεμο κατά το έτος εκείνο.

Από το Σχέδιο προεβλέπετο, αρχικώς μεν, η εκκαθάριση της Χώρας από Νότο προς Βορρά (ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ και Δυτ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ), με διαδοχική συγκέντρωση του όγκου των δυνάμεων σε κάθε μία από τις  περιοχές αυτές, ώστε η εκκαθάριση να είναι ριζική. Ακολούθως, η τελική επίθεση με το σύνολο των δυνάμεων κατά των ισχυρότατα οργανωμένων τοποθεσιών ΓΡΑΜΜΟΥ και ΒΙΤΣΙ, όπου ευρίσκετο ο όγκος των Κομμουνιστοσυμμοριτών (Κ/Σ).

Η κατάληψη των δύο κυριοτέρων αυτών βάσεων, θα σημείωνε ουσιαστικώς και τον τερματισμό της δράσεως των Κ/Σ στην Ελλάδα.

Τέλος, μετά την κατάληψη του ΓΡΑΜΜΟΥ και του ΒΙΤΣΙ, με την συγκέντρωση των δυνάμεων θα επεδιώκετο η εκκαθάριση της Ανατ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ.

β. Οι Επιχειρήσεις της αρχικής φάσεως (εκκαθαρίσεις της Χώρας από Νότο προς Βορρά), εξελίχθησαν σύμφωνα με το Αρχικό Σχέδιο, παρά τις εντυπωσιακές αντιδράσεις των Κ/Σ σε ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,  ΝΑΟΥΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ και ΦΛΩΡΙΝΑ.

Έτσι μέχρι τέλους Μαΐου του 1948 όλη η περιοχή από ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ μέχρι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, είχε πλήρως εκκαθαρισθεί και οι Κ/Σ είχαν συντριβεί πλην ελαχίστων μικροομάδων τις οποίες κατεδίωκαν τα Τάγματα Εθνοφυλακής και η Βασιλική Χωροφυλακή.

γ. Από τον Μάιο, οι διατεθείσες για τη Νότιο Ελλάδα Μεραρχίες, άρχισαν να συγκεντρώνονται στην περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ και να τίθενται υπό την Στρατιά Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΣΗΔΜ), με Διοικητή τον Αντιστράτηγο Κων. Βεντήρη, στον οποίο ο Αρχιστράτηγος Αλεξ. Παπάγος είχε αναθέσει την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Επιχειρήσεων κατά ΓΡΑΜΜΟΥ και ΒΙΤΣΙ.

Μέχρι τις αρχές Ιουλίου 1949, το σύνολο των δυνάμεων που θα μετείχαν στις επιχειρήσεις αυτές, είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ και επεδίδοντο σε συστηματική εκπαίδευση, κυρίως σε ό,τι αφορά επίθεση κατά ισχυρώς οργανωμένης τοποθεσίας και σε νυκτερινές ενέργειες.

 

Γενικό Σχέδιο Επιχειρήσεων των Εθνικών Δυνάμεων (Ε.Δ.)

Το Γενικό Σχέδιο Επιχειρήσεων τω Ε.Δ. προέβλεπε:

α.  Παραπλανητική επίθεση κατά του Βορείου ΓΡΑΜΜΟΥ από το Α΄ ΣΣ (Δκτής Αντγος Τσακαλώτος Θρασύβουλος), προς εξαπάτηση των Κ/Σ και εξαναγκασμό αυτών, να μεταφέρουν δυνάμεις από το ΒΙΤΣΙ στον ΓΡΑΜΜΟ (Σχέδιο «Πυρσός Α΄»).

  β. Κυρία επίθεση κατά το ΒΙΤΣΙ με τον όγκο των δυνάμεων της Στρατιάς προς κατάληψη τούτου (Σχέδιο «Πυρσός Β΄»). Την επίθεση θα εκτελούσε κυρίως το Β΄ ΣΣ, με Διοικητή τον Αντγο Μανιδάκη Στυλ.

γ.  Μετά την κατάληψη του ΒΙΤΣΙ, μεταφορά δυνάμεων για επίθεση και εκκαθάριση του ΓΡΑΜΜΟΥ. Την επίθεση θα εκτελούσε κυρίως το Α΄ΣΣ (Σχέδιο «Πυρσός Γ΄»).

 

Σχέσεις Κ/Σ με Κομμουνιστικά Κράτη

Από το θέρος του 1948, εκδηλώθηκε οξεία διάσταση ΤΙΤΟ-ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ, η οποία ψύχρανε τις σχέσεις μεταξύ των συμμοριτών, που ακολουθούσαν την Σταλινική γραμμή και της Γ/Β.

Τούτο επιδείνωσε γενικώς τις συνθήκες του αγώνος των Κ/Σ στο ΒΙΤΣΙ, οι οποίοι έτσι έστρεψαν όλες τις ελπίδες τους προς την ΑΛΒΑΝΙΑ, με την οποία επεδίωκαν να τηρήσουν, πάση θυσία, ανοικτές τις οδούς επικοινωνίας για ανεφοδιασμό, περίθαλψη ή και διαφυγή.

 

˜  ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ

 Επιχειρήσεις στο Βίτσι

     Σχέδια και Διάταξη Κ/Σ

           Διάταξη: Ο κατεχόμενος από τους Κ/Σ χώρος οριζόταν, από το όρος ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ, τις ΠΡΕΣΠΕΣ, την ΙΕΡΟΠΗΓΗ, την ΚΟΥΛΑ και το όρος ΒΕΡΝΟ (Βίτσι). Στη περιοχή αυτή, είχαν αναπτύξει μία δύναμη 7.500 με 8.000 άνδρες.

           Σχέδια: Το Σχέδιο των Κ/Σ προέβλεπε εξασφάλιση του ελευθέρου χώρου του ΒΙΤΣΙ, με ισχυρά κατοχή των ορεινών συγκροτημάτων ΒΑΡΝΟΥΣ-ΒΙΤΣΙ-ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ, που τον περιβάλλουν, για φθορά των εχθρικών δυνάμεων και καταστροφή αυτών.

 

     Σχέδια και Διάταξη Ε.Δ.

             Διάταξη:  Οι Ε.Δ., υπό το Β΄ΣΣ (Στρατηγείο στο ΔΙΣΠΗΛΙΟ Καστοριάς), είχε Γενική Διάταξη, από ΦΛΩΡΙΝΑ προς ΚΑΣΤΟΡΙΑ και μέχρι ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ Συνόρων, με 4 Μεραρχίες Πεζικού (ΙΙ, ΙΧ, Χ και ΧΙ), 1 Μεραρχία Καταδρομών και διάφορες βοηθητικές και μονάδες υποστηρίξεως.

             Σχέδια: Το Σχέδιο των Ε.Δ. προέβλεπε 4 φάσεις, ως ακολούθως:

– Φάση 1η: Κατάληψη ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ.

– Φάση 2α:  Διείσδυση την νύχτα και κατάληψη των ΜΠΑΡΟ-ΛΕΣΙΤΣ-ΤΣΟΥΚΑ.

– Φάση 3η: Καταδίωξη των Κ/Σ προς ΒΑΡΜΠΑ-ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ και αποκοπή των 2 οδών (ΙΕΡΟΠΗΓΗ – ΛΑΙΜΟΣ), για απαγόρευση διαφυγής των Κ/Σ προς ΑΛΒΑΝΙΑ

– Φάση 4η: Εκκαθάριση Χερσονήσου ΠΥΞΟΥ.

 

       Διεξαγωγή της Μάχης

Η όλη ενέργεια, με κάποιες καθυστερήσεις, αλλά και τολμηρές ενέργειες Μονάδων Καταδρομών και Πεζικού πέτυχε. Στις 15 Αυγούστου ολόκληρη η τοποθεσία του ΒΙΤΣΙ, περιήλθε στα χέρια των Ε.Δ. Μέσα σε 5 ημέρες η θέληση του Έλληνα κατέρριψε τις τόσες ελπίδες των Κ/Σ οι οποίοι πίστευαν  ότι «Ο εχθρός δεν θα περάσει από το ΒΙΤΣΙ»

 

          Απώλειες

α.  Ε.Δ.: Νεκροί: Αξιωματικοί 22,  Οπλίτες 94

β.  Κ/Σ:  Νεκροί 1182

 

˜  ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΟ 

Επιχειρήσεις στον Γράμμο

        Σχέδια και Διάταξη Κ/Σ

             Σχέδια:  Άμυνα με όλες τις δυνάμεις τους, διότι απώλεια του ΓΡΑΜΜΟΥ, θα σήμαινε και την οριστική ήττα τους. Σε περίπτωση δυσμενούς εξελίξεως διαφυγή προς την ΑΛΒΑΝΙΑ. Η δύναμή τους ήταν 2 Μεραρχίες (συνολικά περίπου 8.000), αλλά μειωμένης συνθέσεως, με την διάταξη που φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα.

 

Σχέδια και Διάταξη Εθνικού Στρατού: Η καταστροφή των Κ/Σ και η παρεμπόδιση διαφυγής τους στην ΑΛΒΑΝΙΑ. Ο Ε.Σ. διέθετε 4 Μεραρχίες Πεζικού ( I, VIII, IX και XV) την ΙΙΙ Μεραρχία Καταδρομών και άλλες βοηθητικές μονάδες και μονάδες υποστηρίξεως.

 

Διεξαγωγή της Μάχης

             Η επίθεση των Ε.Δ. εκδηλώθηκε την νύχτα της 24 προς 25 Αυγούστου, χωρίς αποτέλεσμα. Στην συνέχεια και ενώ οι άλλες Μεραρχίες απασχολούσαν του συμμορίτες η ΙΧ Μεραρχία, ενήργησε υπερκερωτικό ελιγμό κινουμένη κατά μήκος των Ελληνοαλβανικών συνόρων. Η κίνηση αυτή πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό των Κ/Σ και έκτοτε άρχισαν να αντιδρούν με σπασμωδικές κινήσεις και αποφάσεις. Τελικώς και από της 27 έως 30 Αυγούστου ο αγώνας συνεχίζεται με την  πλάστιγγα να γέρνει πλέον φανερά υπέρ των Ε.Δ. Στο γεγονός αυτό, συνέβαλε κυρίως ο αγώνας 2 Ταξιαρχιών της ΙΧ Μεραρχίας. Στις 28 οι Κ/Σ εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια και συμπτύσσονται νοτίως της κυρίας κορυφογραμμής του ΓΡΑΜΜΟΥ, προς την Διάβαση ΜΠΑΡΑ.

Στις 29 Αυγούστου του 1949 και ο ΓΡΑΜΜΟΣ καταλαμβάνεται από τις Ε.Δ. και ο Συμμοριτοπόλεμος περνάει στην ιστορία ως μία από τις μελανότερες από πλευράς ΚΚΕ και ως μία από τις λαμπρότερες, από πλευράς του Εθνικού Στρατο.

 

          Απώλειες

α.  Ε.Δ.: Νεκροί: Αξιωματικοί 22,  Οπλίτες 94

Τραυματίες: Αξιωματικοί 107, Οπλίτες 1345

β.  Κ/Σ:  Νεκροί 922, συλληφθέντες 765 και παραδοθέντες 179.

Χ.Μ.

  * Τα Σχεδιαγράμματα είναι από την «Μεγάλη Στρατιωτική,
Ναυτική, Αεροπορική Εγκυκλοπαίδεια των «Στρατηγικών Εκδόσεων».

Πηγή

Advertisements

Βασιλιάδες, μουσουλμάνοι κι «αλληλέγγυοι» σε πορεία ενάντια στην ισλαμοφοβία

Επικοινωνιακή αντεπίθεση των αριστεριστών στην Βαρκελώνη: Βασιλιάδες, μουσουλμάνοι κι «αλληλέγγυοι» σε πορεία ενάντια στην… ισλαμοφοβία!

Πριν προλάβει να στεγνώσει το αίμα των θυμάτων και λίγο πριν την ανακοίνωση ότι η Ελληνίδα που ως τώρα ήταν κλινικά νεκρή εν τέλει εξέπνευσε, τα θρασίμια της αριστεράς, παρέα με τους… «ταξικούς συντρόφους» τους, δηλαδή ισλαμιστές λαθρομετανάστες και τον Βασιλιά της Ισπανίας έσπευσαν να καπελώσουν προκαταβολικά τις όποιες αντιδράσεις από τους κατοίκους.

Έτσι διοργάνωσαν συγκέντρωση στον τόπο του εγκλήματος για να φωνάξουν «Όχι στην ισλαμοφοβία». Στην συγκέντρωση των αριστεριστών συμμετείχε για πρώτη φορά ο ηγεμόνας της Ισπανίας, αλλά και ο… δεξιός ομόσταυλος του Μητσοτάκη, Ραχόι.

Καμία έκπληξη δεν προκαλεί το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτή την παράλογη εκδήλωση. Άλλωστε, αυτοί είναι που σκέφτηκαν την αποτροπή ισλαμικών τρομοκρατικών επιθέσεων με… γλάστρες.

Παραδίδουν την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων σε τουρκική κρατική εταιρεία

Τσίπρας και Καμμένος παραδίδουν την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων σε τουρκική κρατική εταιρεία μέσω... Νοτίου Αφρικής!

Τα ψέματα του καθεστώτος ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και οι δήθεν διασφαλίσεις προς την ΕΛΒΟ αποκαλύφθηκαν και το ξεπούλημα της ΕΛΒΟ σε τουρκική εταιρεία είναι πια πραγματικότητα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛΒΟ) παραδίδεται στην Νοτιοαφρικανική Εταιρεία PARAMOUNT GROUP που έχει ως συνέταιρο την τουρκική κρατική Εταιρεία ASELSAN.

Εδώ και καιρό υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ν. Αφρικής αποκάλυψαν ότι σε συζήτηση με τον τούρκο ομόλογο του FAIΚ EKEN, Δ. Σύμβουλο της ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S, πληροφορήθηκαν ότι η ηγεσία του ελληνικού υπουργείου υποσχέθηκε στην Νοτιοαφρικανική εταιρεία PARAMOUNT GROUP μεταξύ άλλων και την πώληση της ΕΛΒΟ στην PARAMOUNT GROUP,  partner της Τουρκικής Κρατικής Εταιρείας ASELSAN.

Το ψέμα αποκαλύφθηκε και οι μάσκες έπεσαν για τον… τουρκοφάγο Υπουργό που παραδίδει με πονηρό τρόπο την ΕΛΒΟ σε τουρκικά συμφέροντα.

Ερώτηση για το μείζον αυτό ζήτημα έχει καταθέσει ο Βουλευτής Β΄ Αθηνών της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Παναγιώταρος από τις 13 Ιουνίου, η οποία ακόμα δεν έχει απαντηθεί!

Διαβάστε επίσης: Δρομολογείται η παράδοση της ΕΛΒΟ στους γερμανούς και τους τούρκους

Ξεκινάει η επιστροφή λαθρομεταναστών προς την Ελλάδα από την Ε.Ε.

Τώρα θα μας έρχονται και από Ευρώπη: Ξεκινάει η επιστροφή λαθρομεταναστών από την Ε.Ε. - “Θα τους βάλω σε διαμερίσματα” λέει ο Μουζάλας

Όπως σημειώνεται στην εφημερίδα Guardian ήδη πλειάδα ευρωπαϊκών χωρών έχει αρχίσει να συμπληρώνει αιτήσεις μετεγκατάστασης. Όχι, δεν πρόκειται για αιτήσεις, προκειμένου να πάρουν λαθρομετανάστες από την Ελλάδα όπως προπαγάνδιζαν οι συριζαίοι.

Οι αιτήσεις μετεγκατάστασης αφορούν λαθρομετανάστες από την Γερμανία, την Αγγλία, τις Κάτω Χώρες κ.ο.κ. που απορρίφθησαν οι αιτήσεις ασύλου τους και θα σταλούν «πακέτο» πίσω στην Ελλάδα. Η Γερμανία, συγκεκριμένα, έχει κάνει πάνω από 400 αιτήσεις.

Ο Γιάννης Μουζάλας μιλώντας σχετικά στον Guardian είπε ότι οι πρώτες επιστροφές θα γίνουν αμέσως. «Η διαδικασία έχει αρχίσει και πιστεύουμε ότι οι πρώτες επιστροφές θα ξεκινήσουν το επόμενο μήνα. Θα αρχίσει με έναν συμβολικό αριθμό, σαν μια πράξη φιλίας. Η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί τόσους πολλούς πρόσφυγες, έχει υποστεί τέτοια πίεση που η αποδοχή ακόμη περισσότερων θα ήταν παράλογη, ένα αστείο αν όχι μια τραγωδία».

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ανέφερε ακόμη ότι δεν έχει ιδέα που ακριβώς στην Ελλάδα θα εγκατασταθούν οι λαθρομετανάστες που θα επιστραφούν από τις άλλες χώρες, αλλά ήταν σίγουρος πως θα ζουν σε διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν ξέρω πού θα πάνε. Μπορεί στην Αθήνα, μπορεί στη Θήβα, θα φιλοξενηθούν σε διαμερίσματα. Ό,τι και να γίνει, οι συνθήκες θα είναι καλές, έχουν βελτιωθεί σημαντικά και θα πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ». 

Δεν τους τα είπε ο Μουζάλας… Όχι μόνο διαμερίσματα, αλλά τσάμπα όλα και επιδόματα από πάνω προσφέρει το Ελάντα. Πληρώνουν τα κορόιδα οι Έλληνες.

Εκατοντάδες λαθρομετανάστες εισβάλλουν στα νησιά και στην ξηρά

Ξέφραγο αμπέλι η Ελλάς: Εκατοντάδες λαθρομετανάστες εισβάλλουν στα νησιά και στην ξηρά

Σε καθημερινή βάση πλέον η λαθρομετανάστευση κάνει θραύση, καθώς μόνο χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου), υπήρξαν 250 νέες αφίξεις λαθρομεταναστών. Από αυτούς, 200 έφτασαν στις ακτές της Λέσβου, 48 σε Ρόδο και Τήλο και δύο στη Σάμο.

Ενδεικτικό του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί είναι το γεγονός ότι από την περασμένη Παρασκευή έως και τη Δευτέρα, 633 λαθρομετανάστες και «πρόσφυγες» έφτασαν στις ελληνικές ακτές. Ειδικότερα, 147 στη Λέσβο, 256 στη Χίο και 230 στη Σάμο. Σημειώνεται ότι μόνο το πρωί της Δευτέρας, 250 «πρόσφυγες» και λαθρομετανάστες πέρασαν στη Χίο και τη Σάμο.

Όλα δείχνουν πως οι συνθήκες ασφυξίας επιστρέφουν στα προαναφερθέντα νησιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δομές υποδοχής που έχουν στηθεί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, στην Λέσβο ζουν σήμερα 5.111 «πρόσφυγες» και λαθρομετανάστες, στην Χίο 2.814, στην Σάμο 2.514, στην Κω 2.488 και στην Λέρο 668.

Δεν είναι, όμως, μόνο τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που πλήττονται από την λαθρομετανάστευση, καθώς χθες, 57 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν σε ιστιοπλοϊκό και οδηγήθηκαν στο Κατάκολο. Μια μέρα πριν, την Τρίτη το βράδυ, εντοπίστηκαν 34 «πρόσφυγες» από σκάφος της Frontex, το οποίο βρισκόταν σε περιπολία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης Ποσειδών 2017. Οι «πρόσφυγες» μεταφέρθηκαν στην Σκάλα Συκαμινέας.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η θαλάσσια οδός που ακολουθούν οι διακινητές προκειμένου να μεταφέρουν έναντι αδράς αμοιβής «πρόσφυγες» και λαθρομετανάστες. Το ίδιο συμβαίνει και στα χερσαία Ελληνοτουρκικά σύνορα. Μόνο την περασμένη Κυριακή στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών (περιοχή Λητής) και στην Εγνατία Οδό (Κόμβος Δερβενίου) εντοπίστηκαν 53 παράνομοι μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους και 24 ανήλικοι.

Από όλες τις μεριές πλέον η λαθρομετανάστευση κάνει… θραύση, με την κυβέρνηση όχι μόνο να μην κάνει το παραμικρό για να την εμποδίσει, αλλά επί της ουσίας να έχει ανάψει «πράσινο φως» για την συνέχιση και την περαιτέρω κλιμάκωσή της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ 

Τζαμιά εκκόλαψης τζιχαντιστών στην Αττική

Οι ισλαμιστές τρομοκράτες είναι εδώ: Τζαμιά εκκόλαψης τζιχαντιστών στην Αττική!

Όσο κι αν προσπαθούν οι κήρυκες της «πολιτικής ορθότητας», του πολυπολιτισμού και των «ανοιχτών συνόρων» να συσκοτίσουν την ατμόσφαιρα γύρω από τον ενδεχόμενο κίνδυνο ισλαμικής τρομοκρατίας και στην Ελλάδα, φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται διαφορετικά από τις επιθυμίες-ιδεοληψίες τους.

Όπως αποκαλύπτει η «Ελευθερία του Τύπου», κάτω από τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τζαμιά μίσους στην Αττική» και υπότιτλο «Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας τρεις (από τους 80 που έχουν χαρτογραφηθεί) τόποι μουσουλμανικής λατρείας με ακραία κηρύγματα ιμάμηδων. Ζουμ στους διαλόγους που αφορούν τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη», γράφει μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Στην πλήρη χαρτογράφηση όλων των άτυπων χώρων λατρείας μουσουλμάνων που βρίσκονται στην Αττική έχουν προχωρήσει οι αρχές ασφαλείας. Σημεία σε όλο τον νομό όπου συγκεντρώνονται οι μουσουλμάνοι έχουν κατά καταχωριστεί με πλήρη διεύθυνση, ακόμη και με τον αριθμό ατόμων που τα επισκέπτονται. Μάλιστα στο μικροσκόπιο έχει μπει ακόμη και η «γλώσσα» που χρησιμοποιείται στους λόγους των ιμάμηδων, καθώς ερευνάται αν στους χώρους αυτούς γίνονται δεκτά ακραία κηρύγματα ή διάλογοι «υποστήριξης» των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, όπως η πρόσφατη στον πεζόδρομο Λας Ράμπλας της Βαρκελώνης […]

ύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν 80 ενεργοί χώροι λατρείας και από αυτούς οι τρεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών ασφαλείας, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποια άτομα δεν δίστασαν να εκφραστούν με σκληρό και ακραίο τρόπο για τον δυτικό κόσμο και τον τρόπο ζωής σε αυτές τις χώρες. Η εντολή που έχει δοθεί ύστερα από αυτή τη διαπίστωση ήταν να απλωθεί ένα δίχτυ ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα όσα συμβαίνουν εκεί.

Οι αναφορές που φτάνουν στην ΕΛ.ΑΣ. είναι καθημερινές για το πότε άνοιξαν και ποια ώρα έκλεισαν οι συγκεκριμένοι χώροι, πόσα και κυρίως ποια άτομα τους επισκέφθηκαν και πάνω από όλα τι ακούγεται στα κηρύγματα των ιμάμηδων και αν η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι ακραία ή ακόμα και αν δικαιολογούν τα φρικτά εγκλήματα ισλαμιστών στην Ευρώπη. Όμως οι αρχές ενημερώνονται και για το παρελθόν των μουσουλμάνων που επισκέπτονται τους τρεις αυτούς χώρους λατρείας. Δηλαδή έχουν καταγράψει ποιοι έχουν ταξιδέψει στη Συρία για να πολεμήσουν και πότε επέστρεψαν. Συμπληρωματικά σε όλο αυτό το πλέγμα ασφαλείας θα πρέπει κανείς να υπολογίζει ότι ήδη από την αρχή του πολέμου στη Συρία, πέντε άτομα που έφυγαν από την Ελλάδα για να πολεμήσουν στη χώρα τους δεν έχουν επιστρέψει ακόμα και οι συγγενείς του βρίσκονται σε διακριτική παρακολούθηση».

Δεν είναι διόλου απίθανο οι διάφοροι γραφικοί «δικαιωματάκηδες», που τρώνε  και πίνουν εκ τους ασφαλούς στις πολυτελείς οικίες τους (από τις οποίες, ακτίνες χιλιομέτρων πρέπει να διασχίσουν για να πάνε στα μέρη εκείνα όπου ζουν οι λαθρομετανάστες, δίπλα βεβαίως στους Έλληνες τους οποίους οι «δικαιωματάκηδες» προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε διαφωνία τους για υποχρεωτική συμβίωση με τους «πρόσφυγες», είναι «μισαλλοδοξία», «ρατσιστική πράξη», «τελεστικός λόγος» και όλους αυτούς τους λεκτικούς νεωτερισμούς, με τους οποίους θέλουν να εξυπηρετήσουν τον ανθελληνισμό και τις ιδεοληψίες που τους διέπουν), να διαμαρτυρηθούν για «στοχοποίηση μεταναστών», «ισλαμοφοβία» κ.λπ.

Η ζωή, όμως, των Ανθρώπων είναι πολυτιμότερη από τον εκτός τόπου και χρόνου «δικαιωματισμό» των (κατά τα άλλα) γραφικών αυτών τύπων. Γι’ αυτό, και οι όποιες διαμαρτυρίες τους πρέπει να πηγαίνουν κατευθείαν στον φυσικό τους χώρο, στον κάλαθο των αχρήστων.

Το κακό είναι ότι η εθνομηδενιστική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επεκτείνοντας στο έπακρο την «αντιρατσιστική» πολιτική των άλλων μνημονιακών προκατόχων της, έχει καταστήσει σαφές όχι μόνο ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να αποτελέσει καταφύγιο μονιμότητας των λαθρομεταναστών, αλλά και ότι είναι εντελώς ανίκανη να αντιμετωπίσει ένα (απευκταίο) τρομοκρατικό χτύπημα των τζιχαντιστών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Διαβάστε επίσης: Στην τελική ευθεία η “τζιχαντιστική φωλιά” στον Βοτανικό: Συστάθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, προχωρούν τα έργα για το τζαμί

Συστάθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, προχωρούν τα έργα για το τζαμί

Μία λεπτομέρεια, η οποία ομολογουμένως έλειπε για να συμπληρώσει την δουλοπρέπεια της ανθελληνικής κυβερνήσεως απέναντι στους λαθρομετανάστες, ήταν ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών».

Κάπως έτσι μπαίνει στην τελική ευθεία η διευθέτηση της παλαιάς υποσχέσεως των «δημοκρατών» προς τους τούρκους να φτιαχτεί ένα τέμενος στην πρωτεύουσα. Άξιο προσοχής είναι ότι στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν και εκπρόσωποι των μουσουλμάνων με δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, ενώ την σύσταση συμπληρώνουν εκπρόσωποι Υπουργείων και του Δήμου Αθηναίων.

Αυτό που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα είναι ο μισθός που θα λαμβάνει το Δ.Σ. προκειμένου να δρομολογήσει αυτή την νίκη σε συμβολικό επίπεδο του Ερντογάν και των λαθρομεταναστών ενάντια στον σκληρά δοκιμαζόμενο Ελληνικό Λαό.

Μία νίκη των νεοθωμανών που σημειώνεται με όχημα τους εν Ελλάδι πολιτικάντηδες που σύσσωμοι (από Νέα Δημοκρατία μέχρι ΚΚΕ) ψήφισαν την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων για το τέμενος.

Για την ιστορία, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών ορίστηκαν ως έξης:

1. Κωνσταντίνος Πιτταδάκης του Δημητρίου
2. Σταματίνα Μουρελάτου του Σπυρογιώργου
3. Ιωάννης Βακουντούζης του Πέτρου
4. Κανέλλα (Νέλλη) Παπαχελά του Γεωργίου
5. Στέφανος Βαζάκας του Ζαφειρίου
6. Εχάμπ (Ehab) Ελ Σαγιέντ (El Sayed) του Ελκότμπ (Elkotb)
7. Γκουλάμ (Ghulam) Μουρταζά (Murtaza) του Καντίρ Γκουλάμ (Qadir Ghulam)

Διαβάστε επίσης: Ο ρόλος του ιμάμη στο τρομοκρατικό χτύπημα της Βαρκελώνης – Φανταστείτε τι έχει να γίνει στην Ελλάδα